picha
JINSI YA KUTOA SALAMU KATIKA UISLAMU

MAkala hii itakwenda kukufundisha jinsi ya kutoa salamu kwenye uislamu
picha
JINSI YA KUTAWADHA KAMA AALIVYOTAWADHA MTUME MUHAMMAD (S.A.W)

Katika post hii utakwenda kujifunza jinsi ya kutawadha kama vile ambavyo alitawadha Mtume
picha
JINSI YA KUTWAHARISHA AINA MBALIMBALI ZA NAJISI

Kila najisi ina namna yake ya kutwaharisha, hata hivyo namna hizo hufanana. Katika post hii utakwenda kujifunza jinsi ya kutwaharisha najisi mbalimbali.
picha
JE MANII NI TWAHARA AU NAJISI?

Post hii itakwenda kukufundisha hukumu ya manii kuwa ni twahara ama ni najis
picha
FADHILA ZA UDHU YAANI FAIDA ZA UDHU

Katika makala hii utajifunza faida za kuwa na udhu
picha
AINA ZA NAJISI NA TWAHARA KATIKA UISLAMU

Post hii inakwenda kukufundisha aina za najis. Pia utajifunza aina za twahara katika uislamu
picha
TWAHARA NA UMUHIMU WAKE KATIKA UISLAMU

Katika post hii utajifunza maana ya twahara kiligha na kishria. Pia utajifunza umuhimu wake
picha
AL-ARBA UWN AN-NAWAWIYYAH HADITHI YA 7: NASAHA KATIKA DINI

Post hii itakufundisha umuhimu wa nasaha katika dini
picha
AL-ARBAUWN AN-NAWAWIYYAH HADITHI YA 6: UBAINIFU WA HALALI NA HARAMU

Post hii inakwenda kukupa tahadhari juu ya mambo ya halali na mambo ya haramu.
picha
AL-ARBA-UWN AN-NAWAWIYYAH HADITHI YA 5: KUJIEPUSHA NA UZUSHI KATIKA DINI

Hadithi hii inakataza kuzusha mambo ambayo hayapo katika dini
picha
AL-ARBAUWN AN-NAWAWIYYAH HADITHI YA 4: UUMBWAJI WA MWANADAMU

HAdithi hii itakufundisha namna ambavyo mwanadamu anapitia hatuwa mbalumbali tumboni mwa mama yake
picha
AL-ARBAUWN AN-NAWAWIYYAH HADITHI YA 3: NGUZO ZA UISLAMU

Katika hadithi hii utakwenda kujifunza nguzo za uislamu
picha
AL-ARBAUWN AN-NAWAWIYYAH HADITHI YA 2: UJIO WA JIBRIL KWA MTUME (S.A.W)

Hii ni hadithi ya pili katika kitabu cha Arbain Nawawiy
picha
ZIJUWE NGUZO TANO ZA UISLAMU NA MAANA ZAKE KATIKA SHERIA YA UISLAMU

Hili ni somo letu la kwanza kwenye mtiririko huu wa darsa za fiqh. Katika somo hili utakwenda kujifunza maana ya uislamu na nguzo zake.
picha
AL-ARBA'UWN AN-NAWAWIYYAH HADITHI YA 1: NIA

huu ni mwanzo wa kitabu hiki cha Matn arbaina Naway
picha
HISTORIA YA VITA VYA MUTA

hii ni historia ya vita vya Muta. Katika makala hii utajifunza sababu ya vita hivi na yaliyojiri katika uwanja wa vita.
picha
KHALID IBN AL WALID KATIKA VITA VYA MUTA

Yiomyokea khalid Ibn al walid katika vita vya Muta
picha
MAMBO YANAYOWEZA KUTOA UDHU WAKO

Post hii itakufundisha mambo ambayo yanabatilisha udhu.Page 196 of 196

Kuhusu Bongoclass


image

Bongoclass ni jukwaa la Kitanzania lenye lengo la kushirikisha maarifa na akili ili kukuza uwezo wa watu binafsi na jamii kwa ujumla. Kupitia tovuti yetu, programu ya simu, na mitandao ya kijamii, Bongoclass hutoa maudhui ya elimu bure kwa Kiswahili katika maeneo mbalimbali kama afya, burudani, na masomo ya shule. Jukwaa hili linajikita katika kutoa fursa za kujifunza, kushirikiana, na kukuza uchumi kwa kuzingatia muktadha wa kitamaduni na lugha ya Kiswahili.