picha
KOTLIN SOMO LA 18: STRING NA METHOD ZINAZOTUMIKA KWENYE LIST DATA TYPE.

Katika somo hili tutajifunza method zinazofanya kazi kwenye list data type kwenye Kotlin.
picha
KOTLIN SOMO LA 17: METHOD NA PROPERTIES ZA NAMBA

Katika somo hili tutajifunza kuhusu method na properties za Kotlin zinazofanya kazi kwenye namba.
picha
KOTLIN SOMO LA 16:BAADHI YA METHOD NA PROPERIES ZINAZOFANYA KAZI KWENYE STRING

Katika somo hili tutajifunza kuhusu method za String zinazotumika kwenye Kotlin.
picha
KOTLIN SOMO LA 15: AINZA ZA PARAMETER KWENYE FUNCTION

Katika somo hili tutakwenda kuzungumzia kuhusu parameter kwenye Kotlin function. Pia tutakwenda kuona mambo mengine yanayohusu function
picha
KOTLIN SOMO LA 14: AINA ZA FUNCTION KWENYE KOTLIN

Katika somo hili tutakwenda kuingia ndani zaidi kwenye somo la function. Hapa tutakwenda kuona aina za function.
picha
KOTLIN SOMO LA 13: JINSI YA KUANDIKA FUNCTION NA KUWEKA PARAMETER

Katika somo hili utakwend akujifunza maana ya function, jinsi ya kuandika function na kuweka parameter kwenye function
picha
KOTLIN SOMO LA 12: JINSI YA KUPATA USER INPUT

Jinsi ya kuchukuwa user input kwenye Kotlin kwa ajili ya kuongeza user interaction kwenye program.
picha
KOTLIN SOMO LA 11:JINSI YA KUTUMIA BREAK NA CONTINUE KWENYE LOOP

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu break na continue kwenye Kotlin loop za for loop na while loop.
picha
KOTLIN SOMO LA 10: JINSI YA KUTUMIA WHILE LOOP NA DO WHILE LOOP

Katika somo hili utakwend akujifunza kuhusu while loop na do while loop zinavyofanya kazi katika Kotlin.
picha
HOTLIN SOMO LA 9: JINSI YA KUTUMIA FOR LOOP

Katika somo hli utakwend akujifunza kuhusu loop kwenye kOTLIN. Loop zimegawanyika katika makundi mnne ambayo ni for loop, while loop, for in loop na do while loop.
picha
KOTLIN SOMO LA 8: JINSI YA KUTUMIA WHEN

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu when case na jinsi inavyofanya kazi kwenye Kotlin.
picha
KOTLIN SOMO LA 7: JINSI YA KUTUMIA IF NA IFELSE KWENYE KOTLIN

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu namna ambavyo program inaweza kufanya maamuzi kulingana na mashart fulani.ama namna ambavyo program inaweza ku run code zaii ya mara moja kulingana na mashart. Hapa tutazingumzia flow of control statement
picha
PHP SOMO LA 67: PROJECT YA CUDE OPERATON WA UTUMA OOP NA PDO

Katika somo hii utakwenda kujifunza jinsi ya kufanya CRUDE operation kwa kutumia PDO. crude operation inahusu create, read, update. Delete.
picha
PHP SOMO LA 66: JINSI YA KU EDIT DATA NA KUFUTA KWENYE DATABASE KWA KUTUMIA PDO

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi jinsi ya ku edit ama ku update data na kuzifuta kwenye database kwa kutumia PDO
picha
PHP SOMO LA 65: JINSI YA KUSOMA DATA KWENYE DATABASE KWA KUTUMIA PDO

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kusoma data kwenye database kwa kutumia PDO.
picha
PHP SOMO LA 64: JINSI YA KUTENGENEZA DATABASE NA KUINGIZA DATA KWA KUUMIA PDO

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutumia PDO kutengeneza database, kuteneneza table na kuingiza data moja na zaidi ya moja.
picha
KOTLIN SOMO LA 6: STRING KWENYE KOTLIN

Katika somo hili tutakwenda kujifunza jinsi ya kushughulika na string kwenye Kotlin.
picha
PYTHON SOMO LA 12: ASSIGNMENT OPERATOR, LOGICAL OPERATOR, IDENTITY OEPRATOR NA MEMBERSHIP OPERATOR

Katika somo hili utakwenda kujfunza operator nyingine kama assignment operator logical, identity operator na membership operator.
picha
KOTLIN SOMO LA 5: OPERATOR NA AINA ZAKE KWENYE KOTLIN

Katika somo hili utakwend akujifunz akuhusu operator na aina zake.
picha
KOTLIN SOMO LA 4: AINA ZA DATA KWENYE KOTLIN

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu aina za data zinazotumika kwenye Kotlin.
picha
PHP SOMOLA 63: JINSI YA KU CONNECT DATABASE KWA KUTUMIA PDO NA FAIDA ZAKE

Katika soo hili utakwenda kujifunza umuhmu wa kutumia PDO kwenye PHP kwa ajili ya kutumia database.
picha
KOTLIN SOMO LA 3: JINSI YA KUANDIKA VARIABLE

Katika somo hili utakwend akujifunza jinsi ya kuandika variable kweye Kotlin. pia utakwenda kujifunza kuhusu concatnation na interpolation
picha
BLOGGER SOMO LA 3: JINSI YA KUIFANYA BLOG YAKO IWEZE KUONEKANA GOOGLE KWA URAHISI

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kuifanya blog yako iweze kuoneka Google kwa urahisi
picha
BLOGGER SOMO LA 2: JINSI YA KUANDIKA POST NA KUIBORESHA PAMOJA NA KUIDHIBITI

Katika post hii utakwend akujifunza jinsi ya kuandika post, kuisimamia na kuoboresha.Page 2 of 196

Kuhusu Bongoclass


image

Bongoclass ni jukwaa la Kitanzania lenye lengo la kushirikisha maarifa na akili ili kukuza uwezo wa watu binafsi na jamii kwa ujumla. Kupitia tovuti yetu, programu ya simu, na mitandao ya kijamii, Bongoclass hutoa maudhui ya elimu bure kwa Kiswahili katika maeneo mbalimbali kama afya, burudani, na masomo ya shule. Jukwaa hili linajikita katika kutoa fursa za kujifunza, kushirikiana, na kukuza uchumi kwa kuzingatia muktadha wa kitamaduni na lugha ya Kiswahili.