NGUZO YA KWANZA: KUTOA SHAHADA

 1. MAAANA YA SHAHADA

 2. MTU ALIYETOA SHAHADA

 3. SIFA ZA ALIYETOA SHAHADA

 4. KUWA NA HEKIMA

 5. KUJIELIMISHA

 6. KUWA NA IKHLAS

 7. KUJIEPUSHA NA RIA

 8. KUJIEPUSHA NA UNAFIKI

 9. KUWA MKWELI

 10. KUJIEPUSHA NA UONGO

 11. KUWA MUAMINIFU

 12. KUWA MUADILIFU

 13. KUCHUNGA AHADI

 14. KUWA NA KAULI NJEMA

 15. KUEPUKA MAONGEZI YASIYO NA MAANA

 16. KUACHA KUSENGENYA

 17. KUACHA DHARAU

 18. KUEPUKA MATUSI

 19. KUACHA MABISHANO

 20. KUASHA KUJISIFU

 21. KUEPUKA KIBRI

 22. KUEPUKA KULAANI

 23. KUEPUKA VIAPO

 24. KUWA MPOLE

 25. KUWA MWENYE HURUMA

 26. KUWA NA HAYA

 27. KUWA NA UPENDO

 28. KUWA NA CHUKI

 29. KUSAMEHE

 30. KUJIEPUSHA NA HASIRA

 31. KUWA NA SUBIRA NA UVUMILIVU

 32. KUWA NA UKARIMU

 33. KUACHA UCHOYO

 34. KUWA MWENYE KUTOSHEKA

 35. KUTOKUKATA TAMAA

 36. KUACHA HUSDA

 37. KUMTEGEMEA ALLAH

 38. KUEPUKANA NA WOGA

 39. KUACHA KUKATA TAMAA

 40. KUWA NA MSIMAMO