picha
DART SOMO LA 19: METHOD ZINAZOTUMIKA KWENYE SET DATA TYPE KWENYE DART

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu set data type pamoja na method ambazo hufanya kazi kwenye set.
picha
SQL - SOMO LA 13: JINSI YA KUTUMIA CASE KWENYE SQL

katika somo hili utakwend akujifunza jinsi ya kutumia case kwenye databse ili kuchakata taarifa za matokeo
picha
DART SOMO LA 18: DART METHOD ZINAZOTUMIKA KWENYE LIST DATA TYPE

Katika somo hili utakwenda kujifunza method yhinginge zinazofanya kazi kwenye list data type kwenye Dart.
picha
DART SOMO LA 17: METHOD ZA NAMBA ZINAZOTUMIKA KWENYE DART

Katika somo hili utakwenda kuziona method za dart zinazotumika kwenye namba. pia utajifunzakuhusu math library
picha
DART SOMO LA 16: STRING METHOD ZINAZOTUMIKA KWNEYE DART

Katika somo hili utakwenda kujfunza kuhusu String method zinazotumika kwenye Dart.
picha
DART SOMO LA 15: PARAMETER KWENYE FUNCTION ZA DART

Katika somo hili tutakwenda kuzungumzia kuhusu parameter kwenye Dart function. Pia tutakwenda kuona mambo mengine yanayohusu function
picha
DART SOMO LA 14: AINA ZA FUNCTION KWENYE DART

Katika somo hili tutakwenda kuingia ndani zaidi kwenye somo la function. Hapa tutakwenda kuona aina za function.
picha
DART SOMO LA 13: FUNCTION KWENYE DART

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu function kwenye dart, jisni ya kziandika na matumizi yake.
picha
DART SOMO LA 12: KUCHUKUWA USER INPUT KWENYE DART

Jinsi ya kuchukuwa user input kwenye Dart kwa ajili ya kuongeza user interaction kwenye program.
picha
DART SOMO LA 11:BREAK AND CONTINUE STATEMENT KWENYE DAT LOOP

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu break na continue kwenye Dart loop za for loop na while loop.
picha
DART SOMO LA 10: WHILE LOOP NA DO WHILE LOOP KWENYE DART

Katika somo hili utakwend akujifunza kuhusu while loop na do while loop zinavyofanya kazi katika Dart.
picha
DART SOMO LA 9: FOR LOOP NA FOR IN LOOP KWENYE DART, KAZI ZAKE NA JINSI YA KUADIKA

Katika somo hli utakwend akujifunza kuhusu loop kwenye Dart. Loop zimegawanyika katika makundi mnne ambayo ni for loop, while loop, for in loop na do while loop.
picha
DART SOMO LA 8: MATUMIZI YA SWITCH CASE

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu switch case na jinsi inavyofanya kazi kwenye Dart.
picha
DART SOMO LA 7: MATUMIZI YA IF, ELSE, IF ELSE, ELSE IF KWENYE DART

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu namna ambavyo program inaweza kufanya maamuzi kulingana na mashart fulani.ama namna ambavyo program inaweza ku run code zaii ya mara moja kulingana na mashart. Hapa tutazingumzia flow of control statement
picha
DART SOMO LA 6: DART OPERATOR NA JINSI ZINAVYOFANYA KAZI.

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu operator kwenye Dart, kazi zake na jinsi ya kuzitumia.
picha
DART SOMO LA 5: RESERVED KEYWORDS KWENYE LUGAH YA DART

Katika soo hili utakwenda kujifunza kuhusu reserved keywords katika Dart
picha
DART SOMO LA 4: JINSI YA KUANDIKA NA KUTUMIA VARIABLE KWENYE DART

Katika somo lililopita tumejifunza kuhusu sintaksia za dart. Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza variable kwenye Dart.
picha
DART SOMO LA 3: AINA ZA DATA

Katika somo hili utakwenda kujifunza aina za data zinazotumika kwenye Dart.
picha
PHP SOMO LA 50: JINSI YA KUTENGENEZA CLASS NA OBJECT KWENYE PHP OOP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza class na object. Tunakwenda kutumia mfano wetu wa hapo juu kwa ajili ya kukamilisha somo hili.
picha
PHP SOMO LA 49: UTANGULIZI WA OBJECT ORIENTED PROGRAMMING KATIKA PHP

Huu ni mwendelezo wa mafunzo ya PHP na hapa tunaaza rasmi advanced PHP. tutakwenda kuingia ndani zaidi kwenye PHP. Ni vyema kabla ya kuanza course hii ya advanced PHP uwe una uelewa wa kutosha kuhusu mafunzo yetu ya PHP.
picha
WAJUWE WANASANYANSI NA LUGHA ZA KOMPYUTA WALIZOANZISHA

Hii ni list ya wataalamu wa kompyuta amba ni wagunduzi wa lugha zaidi ya 20 za kompyta.
picha
DART SOMO LA 2: SYNTAX ZA DART

Katika somo hili tutatkwenda kuziona baadhi ya xyntax yaani kanunu za uandishi wa code za dart.
picha
PYTHON SOMO LA 11: MATUMIZI YA COMPERISON EPERATOR KATIKA PYTHON

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu operator. Hasa hapa tutakwend akujifunz akuhusu comparison operaor.
picha
PYTHON - SOMO LA 10: STRING METHOD NA ZINAVYOFANYA KAZI

Katika somo hili utakwenda kujfnza kuhusu string method nyinginezo. Katika somo lililopita tulijifunza kuhusu string indexing.Page 5 of 196

Kuhusu Bongoclass


image

Bongoclass ni jukwaa la Kitanzania lenye lengo la kushirikisha maarifa na akili ili kukuza uwezo wa watu binafsi na jamii kwa ujumla. Kupitia tovuti yetu, programu ya simu, na mitandao ya kijamii, Bongoclass hutoa maudhui ya elimu bure kwa Kiswahili katika maeneo mbalimbali kama afya, burudani, na masomo ya shule. Jukwaa hili linajikita katika kutoa fursa za kujifunza, kushirikiana, na kukuza uchumi kwa kuzingatia muktadha wa kitamaduni na lugha ya Kiswahili.