Matukio mbalimbali katika historia ya uislamu kabla na baada ya Mtume (s.a.w) na makhalifa wake wanne

1. KIKAO CHA KUMFUKUZA MUHAMMAD KUKALIZA NA IBLIS AHUDHURIA

2. KUANZISHWA KWA DOLA YA KIISLAMU

3. UENDESHWAJI WA DOLA YA KIISLAMU

4. MAADUI WA DOLA YA KIISLAMU

5. VITA VYA BADR

6. VITA VYA UHUD

7. VITA VYA AHZAB

8. MKATABA WA HUDAIBIYA

9. FATH MAKKAH (UKOMBOZI WA MJI WA MAKKAH

10. HIJA YA KUAGA

11. HALI YA BARA LA ARAB ZAMA ZA UJAHILIYA

12. KUANDALIWA KWA MTUME

13. MTUME KUANZA KULINGANIA DINI

33. MBINU WALIZOTUMIA MAKAFIRI KUPOTEZA UISLAMU

14. MKATABA WA 'AQABA(AQABA)H

15. HIJRA YA MTUME KWENDA MADINI NA MAFUNZO YAKE

16. KUHUISHA HARAKATI ZA DINI ULIMWENGUNI

17. KUINGIA KWA UISLAMU AFRIKA YA MASHARIKI

18. KUPANUKA KWA UISLAMU WAKATI WA MAKHALIFA WANNE

19. KUPIGWAVITA UISLAMU AFRIKA YA MASHARIKI

20. KUCHAGULIWA KWA MAKHALIFA WANNE

21. MAKUNDI YA HARAKATI ZA DINI ULIMWENGUNI

22. MCHANGO WA WAISLAMU KATIKA UHURU WA TANGANYIKA

23. UPINZANI DHIDI YA DOLA YA KIISLAMU

24. UPOROMOKAJI WA DOLA YA KIISLAMU