HISTORIA YA UISLAMU WAKATI WA MASWAHABA


 1. KUCHAGULIWA KWA ABUBAKAR: KHALIFA WA KWANZA

 2. MGOGORO WAKATI WA KUMCHAGUWA ABUBAKAR

 3. TUKIO LA KARATASI

 4. UTEUZI WA OMAR KHALIFA WA PILI

 5. UTEUZI WA UTHMAN KHALIFA WA TATU

 6. UTEUZI WA ALLY KHALIFA WA NNE

 7. KUTOKEA KWA ITIKADI YA KISHIA

 8. KAZI NA WAJIBU WA KHALIFA

 9. UTUNGWAJI WA SHERIA WAKATI WA MAKHALIFA

 10. KUANZISHWA KWA MAHAKAMA

 11. HAKI NA UADILIFU WAKATI WA MAKHALIFA

 12. KUANZISHWA KWA POLISI NA MAGEREZA

 13. CHANZO CHA MAPATO KATIKA SERIKALI

 14. KUANZISHWA KWA VITENGO VYA ULINZI NA USALAMA

 15. UPINZANI DHIDI YA DOLA

 16. UASI DHIDI YA DOLA

 17. NAMNA UASI ULIVYOANZA

 18. KUKOMESHA UASI HUU

 19. UPINZANI WAKATI WA KHALIFA UTHMAN

 20. KUKOMESHA UPINZANI

 21. KIFO CHA KHALIFA UTHMAN

 22. VITA VYA WENYEWE KWA WENYEWE

 23. VIT VYA NGAMIA

 24. VITA VYA SIFFIN

 25. KUIBUKA KWA ITIKADI YA KHAWARIJI

 26. TAMKO LA SULUHU

 27. UTEKAJI WA MISRI

 28. KUIBIKA KWA GHASIA ZAIDI

 29. KUTEKWA KWA MJI WA MAKA NA MADINA

 30. KUIBUKA KWA UTAWALA WA KIFALME