1. HISTORIA YA MAISHA YA MTUME MUHAMMAD

 2. ZAMA ZA UJAHILIYA (UJINGA)

 3. ALIVYOANDALIWA MTUME KI-ILHAM

 4. ALIVYOANDALIWA MTUME KI-MAFUNZO

 5. KULINGANIA DINI KWA SIRI

 6. KULINGANIA DINI KWA DHAHIRI

 7. KULINGANIA DINI WAKATI WA MSIMU WA HIJA

 8. KULINGANIA DINI MJI WA TWAIF

 9. UPINZANI DHIDI YA UJUMBE WA DINI

 10. MATESO WALIYOYAPATA BAADHI YA WAISLAMU WA MWANZO MAKA

 11. KISA CHA SAFARI YA ISRAA NA MIRAJI

 12. MKATABA WA AQABA

 13. KUHAMA KWA WAUMINI KWENDA MADINA

 14. MTUME ANAHAMA KWENDA MADINA

 15. KUSIMAMISHWA KWA DOLA YA KIISLAMU MADINA

 16. MAMBO ALIYOYAFANYA MTUME MADINA ILI KUSIMAMMISHA DOLA YA KIISLAMU

 17. MAFUNZO TUNAYOYAPATA KUTOKANA NA ALIYOYAFANYA MTUME MADINA

 18. MAPAMBANO DHIDI YA MAKAFIRI WA MAKA

 19. MAPAMBANO DHIDI YA WANAFIKI WA MADINA

 20. MAPAMBANO DHIDI YA MAYAHUDI WA MADINA NA MIJI YA JIRANI

 21. MAPAMBANO DHIDI YA MAKABILA YA BARA LA ARAB

 22. MAPAMBANO DHIDI YA WAKRISTO NA VITA VYA MUTA

 23. MSAFARA WA TABUKI NA VITA VYA TABUK

 24. MKATABA WA HUDAIBIYA

 25. HIJA YA KUAGA YA MTUME

 26. MARADHI NA KIFO CHA MTUME