1. MATUKIO MAKUU MUHIMU KATIKA HISTORIA YA UISLAMU

1. NASABA YA MTUME (S.A.W)

2. FAMILIA YA MTUME (S.A.W)

3. KUCHIMBWA UPYA KWA KISIMA CHA ZAMAZAM

4. KUANGAMIZWA KWA JESHI LA TEMBO

5. KUZALIWA KWA MTUME (S.A.W)

6. KULELEWA KWA MTUME (S.A.W) NA BI HALIMA

7. KUPASULIWA KWA KIFUA CHA MTUME (S.A.W)

8. KULELEWA NA MAMA YAKE

9. KULELEWA NA BABU YAKE

10. KULELEWA NA BABA YAKE MDOGO

11. KUKUTANA NA BAHIRA (MTAWA)

12. VITA VYA AL-FIJAR

13. MKATABA NA KIAPO CHA AL-FUDHOUL

14. KAZI ALIZOKUWA AKIZIFANYA MTUME S.A.W KABLA YA UTUME

15. MTUME S.A.W KUMUOA BI KHADIJA

16. MJADALA JUU YA NDOA YA MTUME S.A.W NA BI KHADIJA

17. HISTORIA FUPI YA BI KHADIJA

18. KUJENGWA UPYA KWA AL-KA'ABAH

19. MAISHA YA MTUME S.A.W KABLA YA UTUME