1. FIQH

 2. TWAHARA

 3. SHAHADA

 4. SWALA

 5. IBADA YA FUNGA (SWAUM)

 6. ZAKA NA SADAKA

 7. MAMBO MUHIMU KWA MAITI

 8. IBADA YA HIJA NA UMRA

 9. SWALA ZA SUNA NA NAMNA YA KUZISWALI

 10. DARSA ZA QURAN

 11. TAWHID

 12. SAYANSI YA HADITHI

 13. TAREKH-HISTORIA YA MTUME MUHAMMAD

 14. DARSA ZA DUA

 15. DARSA ZA SIRA

 16. HADITHI 40 NAWAWI

 17. TAJWID (USOMAJI WA QURAN)

 18. DARSA MBALIMBALI

 19. NDOA, FAMILIA, UCHUMI NA SIASA

 20. HISTORIA NA VISA VYA MITUME, MANABII WATU WEMA NA WAOVU WALIOTAJWA KWENYE QURAN

 21. NDOA

 22. UZAZI WA MPANGO

 23. TALAKA NA EDA

 24. MIRATHI NA KURITHI

 25. HAKI NA WAJIBU KTIKA FAMILIA

 26. HADHI HAKI ZA MWANAMKE

 27. UCHUMI NA BIASHARA

 28. QURAN NA SUNNAH

 29. LENGO LA MAISHA