DARSA MBALIMBALI ZA DINI YA KIISLAMU KATIKA MAADA TOFAUTI TOFAUTI


1. Ndoa, Familia, Uchumi na Siasa

1. Kupanga Uzazi katika uislamu

2. Swala: lengo lake na faida zake

3. Zaka: lengo lake na faida zake

4. Funga (saum) lengo lake na faida zake

5. Hija (kuhji) Lengo lake na faida zake

6. Haki na uadilifu katika uislamu

7. Dhana ya utumwa na biashara ya utumwa katika uislamu

8. Jinsi uislamu ulivyokomesa utumwa

9. Namna ya kutekeleza ibada ya funga

10. Kumuandaa maiti kabla na baada ya kufa

11. Namna ya kumuosha maiti hatua kwa hatua

12. Namna ya kumkafini maiti hatua kwa hatua

13. Namna ya kumswalia maiti, hatua kwa hatua

14. Namna ya kuzika hatua kwa hatua

15. Maana ya shahada

16. Namna ya ktekeleza ibada ya hija, hatua kwa hatua

17. Namna ya kuhesabu na kutoa zaka, hatua kwa hatua

18. Kushuka na kuhifadhiwa kwa quran, hatua kwa hatua

19. Aina 12 za swala za sunnah

20. Funga za sunnah na za kafara na nadhiri

21. UTARATIBU WA KUZURU MAKABURI NA DUA ZAKE

22. MAKATAZO JUU YA KUYATAMANI MAUTI