HARAKATI ZA DINI WAKATI WA MATABIINA NA TABII TABIINA 1. KHALIFA 'UMAR IBN ABDUL AZIZ

 2. MAIMAM WANNE WA FIQH

 3. IMAM ABUU HANIFA

 4. IMAM MALIKI

 5. IMAM SHAFII

 6. IMAM AHMAD IBN HAMBALI

 7. HITIMISHO

 8. MATABII TABIINA

 9. IMAM BUKHARI

 10. IMAM MUSLIM

 11. IMAM ABU DAUD

 12. IMAM TIRMIDH

 13. IMAM IBN MAJAH

 14. IMAM NASAI