1.Maana ya swala
2.Umuhimu wa swala
3.Lengo la swala
4.Nguzo na sharti za swala
5.Sunnah za swala
6.Kusimamisha swala
7.Namna ya kuswali 1
8.namna ya kuswali 2
9.Namna ya kuswali 3
10.Namna ya kuswali 4
11.Namna ya kuswali 5
12.Namna ya kuswali 6