WAJIBU KATIKA FAMILIA NA JAMII KWA UJUMLA

  1. WAJIBU WA MUME

  2. WAJIBU WA MKE

  3. WAJIBU WA MTOTO

  4. WAJIBU WA WAZAZI

  5. MIPAKA KATIKA KUMTII MZAZI

  6. WAJIBU KWA WATUMISHI WA NYUMBANI

  7. WAJIBU KWA MAJIRANI

  8. WAJIBU KWA MAYATIMA

  9. WAJIBU KWA MASIKINI

  10. WAJIBU KWA WAKUBWA