1. Firauni na Hamana

  2. Watu wa Jumamosi (Sabato)

  3. Watu wa Mahandaki

  4. Watu waliomuuwa Muislamu