TARATIBU ZA KUANDAA MAITI WA KIISLAMU 1. MAANDALIZI BINAFSI KABLA YA KIFI

 2. KUMUANDAA MAITI KABLA YA KUFA

 3. KUMUANDAA MAITI PUNDE BAADA YA KUFA

 4. NAMNA YA KUMUOSHA MAITI HATUA KWA HATUA

 5. NAMNA YA KUMFALISHA SANDA MAITI (KUMKAFINI)

 6. SWALA YA MAITI NA NAMNA YA KUISWALI

 7. NAMNA YA KUZIKA MAITI

 8. UTARATIBU WA MIRATHI NA KURITHI

 9. NINI KIFANYIKE BAADA YA KIZIKA

 10. UTARATIBU WA KUZURU KABURI

 11. MAKATAZO JUU YA KUTAMANI MAUTI