YALIYOMO
1. MAANA YA TAWHID
2. NGUZO ZA IMAN
3. SHIRK
4. KUMUAMINI MWENYEZI MUNGU
5. KUAMINI MALAIKA