Sifa na majina ya siku ya mwisho siku ya kiyama


siku ya mwisho katika Quran imepewayafuatayo:Siku ya Qiyama (21:47, 75:1, 75:6, 79: 42) Siku ya mwisho (2:4, 2:8, 58:22)Siku ya malipo (1 :4, 82:9, 95 :7, 107:1, 83 :11) Msiba ugongao nyoyo (101:1)Siku ya hukumu (77:13-14)Wakati maalumu (56:49-50)Siku ya makamio (50:20)Siku ya makutano (40:15)Siku iliyokaribu sana kufika (40:18)Siku ya kuitana (40:32)Siku ya kutoka makaburini (50:42)Tukio lilokaribu, limesogeaSiku zitakapotikisika mbingu mtikisiko wake 187


(xiv)Siku ya kukaa daima (50:42)(xv)Siku zitakapofichuliwa siri (86:9)(xvi)Tukio la Haki (69:1-3)(xvii)Siku ya Haki (78:39)(xviii)Tukio kubwa (56:1-2)(xix)Siku iliyokadiriwa (85:2)(xx)Msiba ukumbao (88:1)(xxi)Siku iliyokuu (83:5)(xxii)Siku ya mkusanyiko (64:9)(xxiii)Siku ya Hisabu