(vi)Husaidia wenye matatizo katika jam ii


Huwa wepesi wa kutoa msaada kwa hali na mali kwa wanaadamu wenziwe wanaohitajia msaada.