YALIYOMO
NENO LA AWALI
1. UUMBWAJI WA MWANADAMU
1. AMEUMBWA KWA UDONGO
2. UUMBWAJI KWA MAJI YA UZAZI
3. MAJI YANAYOTOKA KWA KUCHUMPA
4. MBEGU YA UHAI ILIYO CHANGANYIKA
5. MCHUJO WA MAJI YALIYO DHALILI