TAFSIRI YA QURAN KWA KISWAHILI


Utangulizi

Dibaji

1. Surat Al_Fatiha
Maelezo

2. Surat Al_Baqarah
Maelezo

3. Surat Al_Imran
Maelezo

4. Surat An_Nisaai
Maelezo

5. Surat Al_Maidah
Maelezo

6. Surat Al_An_am
Maelezo

7. Surat Al_A_raf
Maelezo

8. Surat Al_Anfal
Maelezo

9. Surat At_Tawbah
Maelezo

10. Surat Yunus
Maelezo

11. Surat Hud
Maelezo

12. Surat Yusuf
Maelezo

13. Surat Ra_ad
Maelezo

14. Surat ibrahimu
Maelezo

15. Surat Al_Hijr
Maelezo

16. Surat An_Nahl
Maelezo

17. Surat Al_Israa
Maelezo

18. Surat Al_Kahfi
Maelezo

19. Surat Maryam
Maelezo

20. Surat Taaha
Maelezo

21. Surat Al_Anbiyaa
Maelezo

22. Surat Al_Haji
Maelezo

23. Surat Al_Muuminun
Maelezo

24. Surat An_Nur
Maelezo

25. Surat Al_Furqan
Maelezo

26. Surat Ash-Shu'araa
Maelezo

27. Surat An_Naml
Maelezo

28. Surat Al_Qasas
Maelezo

29. Surat Al_Anqabut
Maelezo

30. Surat Ar_Rum
Maelezo

31. Surat Al_Luqman

32. Surat As_Sajdah
Maelezo

33. Surat Al_Ahzaab
Maelezo

34. Surat Sabaa
Maelezo

35. Surat Faatir
Maelezo

36. Surat Yaasin
Maelezo

37. Surat As_Safaat
Maelezo

38. Surat Sad
Maelezo

39. Surat Az-Zumar
Maelezo

40. Surat Ghafir
Maelezo

41. Surat Fussilat
Maelezo

42. Ash_ShuuraSurat Al_
Maelezo

43. Surat Az_Zukhruf
Maelezo

44. Surat Ad_Dukhan
Maelezo

45. Surat Al_Jaathiyat
Maelezo

46. Surat Al_Ahqaaf
Maelezo

47. Surat Muhammad
Maelezo

48. Surat Al_Fathi
Maelezo

49. Surat Al_Hujraat

50. Surat Qaaf
Maelezo

51. Surat Adh_dhariyaat
Maelezo

52. Surat At_Tuur
Maelezo

53. Surat An_Najm
Maelezo

54. Surat Al_Qamar
Maelezo

55. Surat Ar_Rahman
Maelezo

56. Surat Al_Waaqiah
Maelezo

57. Surat Al_Hadiid
Maelezo

58. Surat Al_Mujaadalah
Maelezo

59. Surat Al_Hashr
Maelezo

60. Surat Al_Mumtahinah
Maelezo

61. Surat As_Saaf
Maelezo

62. Surat Al_Jumuah
Maelezo

63. Surat Al_Munaafiqun
Maelezo

64. Surat At_Taghaabun
Maelezo

65. Surat At_Talaaq
Maelezo

66. Surat At_Tahriim
Maelezo

67. Surat Al_Mulk
Maelezo

68. Surat Al_Qalam
Maelezo

69. Surat Al_Haaqah
Maelezo

70. Surat Al_Maarij
Maelezo

71. Surat Nuh
Maelezo

72. Surat Al_Jinn
Maelezo

73. Surat Al_Muzzammil
Maelezo

74. Surat Al_Muddath_thir
Maelezo

75. Surat Al_Qiyaamah
Maelezo

76. Surat Al_insaan
Maelezo

77. Surat Al_Mursalaat
Maelezo

78. Surat An_Nabaa
Maelezo

79. Surat An-Naaziat
Maelezo

80. Surat Abasa
Maelezo

81. Surat At-Takwir
Maelezo

82. Surat Al_Infitaar
Maelezo

83. Surat Al_Mutaffiffiin
Maelezo

84. Surat Al_Inshiqaaq
Maelezo

85. Surat Al_Buruj
Maelezo

86. Surat At_Taariq
Maelezo

87. Surat Al_A'alaa
Maelezo

88. Surat Al_Ghaashiyah
Maelezo

89. Surat Al_Fajr
Maelezo

90. Surat Al_Balad
Maelezo

91. Surat Al_Ash_Shams
Maelezo

92. Surat Al_Layl
Maelezo

93. Surat Adh_Dhuhaa
Maelezo

94. Surat Ash_Sharh
Maelezo

95. Surat At_Tiin
Maelezo

96. Surat Al_Alaqah
Maelezo

97. Surat Al_Qadir
Maelezo

98. Surat Al_Bayyinat
Maelezo

99. Surat Al_Zilzalah
Maelezo

100. Surat Al_Aadiyaat
Maelezo

101. Surat Al_Qaariyah
Maelezo

102. Surat At_Takaathur
Maelezo

103. Surat Al_Asr
Maelezo

104. Surat Al_Humazah
Maelezo

105. Surat Al_Fiil
Maelezo

106. Surat Al_Quraish
Maelezo

107. Surat Al_Maauun
Maelezo

108. Surat Al_Kawthar
Maelezo

109. Surat Al_Kaafiruun
Maelezo

110. Surat An_Nasr
Maelezo

111. Surat Al_Masad
Maelezo

112. Surat Al_Ikhlaas
Maelezo

113. Surat Al_Falaq
Maelezo

114. Surat An_Naas
Maelezo