DART

Sandwich
DART SOMO LA 45: JINAI YS KUTUMA MYSQL DATABASE

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutumia database ya mysql kwenye Dart. hakikisha umeelewa vyema na kutekeleza yalioelekezwa kutoka kwenye somo lililopita.

Sandwich
DART SOMO LA 44: JINSI YA KU INSTALL MYSQL KWENYE PROGRAM YA DART

Katika somo hili utajifunza jinsi ya kuunganisha databse na Dart. Pia utajifunza jinsi ya kuset environment kwenye kompyuta ili kuweza kutumia Dart sdk kwenye CMD.

Sandwich
DART SOMO LA 43: STREAM KWENYE DART

Katika somo hili utakwenda ujifunz akuhusu concept ya stream kwenye Dart. pia ttaona kwa namna gani strean inaweza kutofautiana na future wakati zote mbili zipo kwenye asychronous programming.

Sandwich
DART SOMOLA 42: ASYNCHRONOUS PROGRAMMING

Katika somo hili tutakwenda kujifunza concept nyingine ya asynchronous programming.

Sandwich
DART SOMO LA 41: CONCEPT YA GENERIC KWENYE DART

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu concept ya generics ili kuweza kufanya kazi na aina mbalimbali za data kwenye class.

Sandwich
DART SOMO LA 40: FACTORY CONSTRUCTOR

Katika somo hiliutakwenda kujifunza aina nyingine ya constructor ambayo hutumika kwenye Dart. aina hiyo ni factory constructory.

Sandwich
DART SOMO LA 39: MIXIN KWENYE DART

Katika somo hii utakwenda kujifunza kuhusu concept mixin na jinsi inavyoweza kutumika kwenye Dart.

Sandwich
DART SOMO LA 37: CLASS INTERFACE

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu class interface na inavyotofautiana na class abstract

Sandwich
DART SOMO LA 36: ABSTRACT CLASS KWEYE DART

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu abstract class na abstract method kwenye Dart.

Sandwich
DART SOMO LA 35: ENUM KWENYE DART:

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu enum na inavyotumika kwenye Dart.

Sandwich
DART SOMO LA 34: STATIC VARIABLE KWENYE DART

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu static property na jinsi ambavyo inavyotumika.

Sandwich
DART SOMO LA 33 CONCEPT YA POLYMORPHISM

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu concept ya polymorphism.

Sandwich
DART SOMO LA 32: INHERITANCE KWENYE CONSTRUCT METHOD:

Katika masomo yaliopita tumesha jifunza jinsi inheritance inavyokuwa, ila hatujaona kwa namna gani utaweza ku inherit constructor method. Somo hili litashughulika na swla hilo.

Sandwich
DART SOMO LA 31: INHERITANCE KWENYE DART OOP

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu inheritance, na inavyoweza kutumika kwenye Dart OOP.

Sandwich
DART SOMO LA 30 :JINSI YA KUTENGENEZA SETTER NA GETER KWENYE OOP

Katika somo hili tutakwenda kujifunza zaidi kuhusu method za getter na setter. Tutakwenda kuona hasa zinavyotumika na zinavyotengenezwa.

Sandwich
DART SOMO LA 29: DART ENCAPSULATION

Katika somo hili tutawenda kujifunza kuhusu encapsulatio kwenye Dart OOP na jinsi inavyoweza kutumika.