PHP

picha
PHP SOMO LA 67: PROJECT YA CUDE OPERATON WA UTUMA OOP NA PDO

Katika somo hii utakwenda kujifunza jinsi ya kufanya CRUDE operation kwa kutumia PDO. crude operation inahusu create, read, update. Delete.
picha
PHP SOMO LA 66: JINSI YA KU EDIT DATA NA KUFUTA KWENYE DATABASE KWA KUTUMIA PDO

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi jinsi ya ku edit ama ku update data na kuzifuta kwenye database kwa kutumia PDO
picha
PHP SOMO LA 65: JINSI YA KUSOMA DATA KWENYE DATABASE KWA KUTUMIA PDO

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kusoma data kwenye database kwa kutumia PDO.
picha
PHP SOMO LA 64: JINSI YA KUTENGENEZA DATABASE NA KUINGIZA DATA KWA KUUMIA PDO

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutumia PDO kutengeneza database, kuteneneza table na kuingiza data moja na zaidi ya moja.
picha
PHP SOMOLA 63: JINSI YA KU CONNECT DATABASE KWA KUTUMIA PDO NA FAIDA ZAKE

Katika soo hili utakwenda kujifunza umuhmu wa kutumia PDO kwenye PHP kwa ajili ya kutumia database.
picha
PHP - SOMO LA 62: PROJECT YA CRUDE OPERATION KWA KUTUMIA PHP - OOP NA MYSQL DATABASE

Katika project hii utakwenda kujifunza jinsi ya kufanya CRUDE operation kwa kutumia PHP OOP na MySQL database.
picha
PHP SOMO LA 61: JINSI YA KUFANYA LOOP KWENYE CLASS KW AKUTUMIA FOREACH LOOP

Katika somo hili utakwenda kujifunza concept ya iteration kwenye PHP OOP hapa tutakwenda kuiona jinsi inavyofanya kazi pamoja na foreach loop
picha
PHP SOMO LA 60: NAMESPACE NA MATUMIZI YAKE KWENYE PHP

Katika somo hili utakwendakujifunza concept ya namespaces na jinsi inavyosaidi kwenye OOP
picha
PHP SOMO LA 59: STATIC PROPERTY KWENYE PHP

Katika somo hili utakwend kujifunza kuhusu static property na jnsi inavyotumika
picha
PHP SOMO LA 58: STATIC METHOD KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu static method na inavtotumika kwenye OOP
picha
PHP SOMO LA 57: CLASS TRAITS KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza concept ya traits kwenye OOP. hii itakusaidia ku solve baadhi ya changamoto zinazotokana na inheritance
picha
PHP SOMO LA 56:CLASS INTERFACE NA POLYMORPHISM KWENYE PHP OOP

Katika somo hili utakwenda kujifunza concept ya interface na concept ya polymorphism kwenye PHP OOP.
picha
PHP SOMOL LA 55: PHP ABSTRACT CLASS NA ABSTRACT METHOD

Katika somo hili utakwenda kujifunza concept mpya ya abstract class na abstract method kwenye OOP.
picha
PHP SOMO LA 53: CLASS INHERITANCE KWENYE PHP OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu class inheritance kwenye object oriented programming.
picha
PHP SOMO LA 52: AINA ZA ACCESS MODIFIRE NA ZINAVYOTOFAUTIANA.

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu access modifier ili kuweza kuthibiti nama ya kuzitumia properties kwenye class.
picha
JINSI YA KUPATA LOCATION YA MTU LWA KUTUMIA IP ADDRESS

Katika post hii utajifunza jinsi ya kupata taarifa muhimu za mtumiaji kw akutumia Ip address yake.
picha
PHP SOMO LA 51: JINSI YA KUTUMIA CONSCTUCT NA DESTRUCT FUNCTION

Katika somo hili utakwenda kujifunza kazi na matumizi ya construct function na desctruct function kwenye OOP
picha
PHP SOMO LA 50: JINSI YA KUTENGENEZA CLASS NA OBJECT KWENYE PHP OOP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza class na object. Tunakwenda kutumia mfano wetu wa hapo juu kwa ajili ya kukamilisha somo hili.
picha
PHP SOMO LA 49: UTANGULIZI WA OBJECT ORIENTED PROGRAMMING KATIKA PHP

Huu ni mwendelezo wa mafunzo ya PHP na hapa tunaaza rasmi advanced PHP. tutakwenda kuingia ndani zaidi kwenye PHP. Ni vyema kabla ya kuanza course hii ya advanced PHP uwe una uelewa wa kutosha kuhusu mafunzo yetu ya PHP.
picha
JINSI YA KUTUMA EMAIL KWA KUTUMIA PHP

Katika post hii utakwenda kujifunza jinsi ya kutuma email kwa kutumia php function ya email()
picha
PHP BLOG - SOMO LA 12: JINSI YA KUTUMIA PREPARED STATEMENT KWENYE KUSOMA POST ZA BLOG

Katika somo hili tutakwenda kutumia prepared ststement kwenye ku fetch data kutoka kwenye database.
picha
PHP BLOG - SOMO LA 11: JINSI YA KUTUMIA PREPARED STATEMENT

Katika somo hili utajifnza jinsi ya kufanya prepared statement kama njia ya kuzuia sql ingection kwenye PHP blog
picha
PHP BLOG - SOMO LA 10: JINSI YA KUFANYA SANITIZATION

Katika somo hili utajifunza jinsi ya kufanya sanitization kwenye user input ili kuzuia sql injection kwenye database.
picha
PHP BLOG - SOMO LA 9: JINSI YA KU EDIT POOST

Katika somo hil utawenda kujifunza jinsi ya ku edit post kwenye databse
picha
PHP BLOG - SOMO LA 8: JINSI YA KUFUTA POST KWENYE DATABASE

katika post hii utajifunza jinsi ya kufuta post kwenye database. pia utajifunza jinsi ya kufuta picha kwenye server
picha
PHP BLOG - SOMO LA 7: JINSI YA KUTENGENEZA UKURASA WA KUSOMA POST KWENYE BLOG

HApa utakwenda kujifunza sasa namna ya kuzisoma post kutoka kwenye blog
picha
PHP BLOG - SOMO LA 6: JINSI YA KUTENGENEZA DASHBOARD KWA AJILI YA BLOG

katika post hii utajifunza jinsi ya kutengeneza ukurasa wa dashboard kwa ajili ya kutibti post
picha
PHP BLOG - SOMO LA 5: JINSI YA KUANDIKA CODE ZA PHP KWA AJILI YA KUWEKA POST KWENYE BLOG

Katika ukurasa huu utakwenda kujifunz jinsi ya kuandika code za php kwa ajili ya kutuma post yetu kwenye blog.
picha
PHP BLOG - SOMO LA 4: JINSI YA KUTENGENEZA UKURASA KWA AJILI YA KUPOST

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza ukurasa wa kupost kwa kutumia html form
picha
PHP BLOG - SOMO LA 3: JINSI YA KUTENGENEZA TABLE KWENYE DATABSE KWA AJILI YA BLOG

Hapa utajifunza jinsi ya kutengeneza table ambayo tutaitumia kwenye blog yetu
picha
PHP BLOG - SOMO LA 2: JINSI YA KUTENGENEZA DATABASE NA KUIUNGANISHA KWENYE BLOG

Katika somo hili unakwenda kujifunza jinsi y kutengeneza database na kuungansha kwenye blog yetu.
picha
PHP BLOG - SOMO LA 1: UTANGULIZI NA JINSI YA KUANDAA KWA AJILI YA SOMO

Katika course hii utakwenda kujifundisha jinsi ya lutengeneza blog kutoka mwanzo hadi mwisho.
picha
PHP - SOMO LA 48: JINSI YA KUZUIA HACKING KWENYE SYTEM YA KUJISAJILI NA KU LOGIN

Katika somo hili utajifunza jinsi ambavyo utaweza kutengeneza mfumo wa kuisajiki na ku login, kisha kuangalia usalama wa mfumo kwa kuzuia sql injection.
picha
PHP - SOMO LA 47: JIFUNZE KUHUSU SQL INJECTION NA KUIZUIA

Katika somo hili utajwenda kujifunza jinsi ya kuzuia hacking kwenye website yako
picha
PHP - SOMO LA 46: NINI MAANA YA CRONJOB NA MATUMIZI YAKE

Katika somo hili utajifunza kuhusu cronjob na matumizi yake kwenye PHP
picha
PHP - SOMO LA 45: JINSI YA KUTUMA SMS KWA KUTUMIA PHP

Katika soko hili takwenda kujufunza jinsi ya kutuma sms kwa kutumia PHP. Hii itasaidia kama unataka kutuma OTP yaqni Onetime password
picha
PHP - SOMO LA 44: NINI CURL NA NI YAPI MATUMIZI YAKE?

Katika somo hilibutajifunza maana ya cURL pamoja na matumini yake
picha
PHP - SOMO LA 43: JINSI YA KUTUMA EMAIL KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utajifunza jinsi ya kutuma email kwa kutumia email() function ya PHP. Hii ni njia rahisi zaidi ya kutuma email. Ila hufanya kazi kwenye hosting.
picha
PHP - SOMO LA 42: JINSI YA KUFANYA ENCRYPTION NA DE CRYPTION KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kufanya encryption na decryption kwa kutumia PHP. hii itakusaidia kuongeza usalama kwenye taarifa za watu
picha
PHP - SOMO LA 41: JINSI YA KUFANYA HASHING KWENYE PHP

Katika somo hili utajifunza jinsiya kufanya hashing taarifa muhimu kama password. Kufanya hashing kunaongeza usalama wa taarifa za waumiaji kwenye blog yako.
picha
PHP - SOMO LA 40: JINSI YA KUTUMIA HTACCESS FILE KUBADILISHA MUONEKANO WA LINK

Katika somo hili uatakwenda kujifunza jinsi ya kutumia htaccess ili kubadili muonekano wa link ya website ama blog ili kuifanya iwe rafiki zaidi.
picha
PHP - SOMO LA 39: JINSI YA KUTENGENEZA MAFAILI NA MAFOLDA KWENYE SERVER KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kuzungumza na server ili kutengeneza mafaili, mafolda, kufuta na ku edit kwa kutumia PHP.
picha
PHP - SOMO LA 38: JINSI YA KU UPLOAD MAFAILI ZAIDI YA MOJA KWA KUTUMIA PHP

katika somo hili utajifunza jinsi ya ku upload multiple file yaani mafaili mengi kwa wakati mmoja kwa kutumia PHP
picha
PHP - SOMO LA 37: JINSI YA KUTENGENEZA BLO POST KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utajifunza jinsi ambavyo unaweza kutengeneza blog ambayo utaweza ku upload faili na kuandika makala kwa kutumia PHP
picha
PHP - SOMO LA 36: JINSI YA KU UPLOAD TAARIFA ZA MAFAILI KWENYE DATABASE KW AKUTUMIA PHP

katika somo hili utajfunza kukusanya taarifa za mafaili. kisha ku upload hayo mafaili. kisha kuandika hizo taarifa za mafaii kwenye database
picha
PHP - SOMO LA 35: JINSI YA KU UPLOAD MAFAILI KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya ku upload mafaili kwenye server kwa kutumia PHP
picha
PHP - SOMO LA 34: JINSI YA KUTUMIA DO LOOP, WHILE LOOP NA FOREACH KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu aina za loop DO, FOR, FOREACH LOOPS kwenye PHP
picha
PHP -SOMO LA 33: MATUMIZI YA WHILE LOOP KWENYE PHP

Katika somo hili utajifunza jinsi ya kuandika while loop kwenye PHP
picha
PHP - SOMO LA 32: JINSI YA KUTUMIA FILTER_VAR() FUNCTION KWENYE PHP

Katika somo hili utajifunza jinsi ya kutumia filter_var() function kwa ajili ya kuchuja code zilizo hatari kwenye PHP file
picha
PHP -SOMO LA 31: MATUMIZI YA INCLUDE() NA REQUIRE() FUNCTION KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kuandika function za PHP kama require() na iclude()
picha
PHP - SOMO LA 30: BAADHI FUNCTION ZA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya ktumia baadhi ya function za php
picha
PHP - SOMO LA 29: JINSI YA KAUNDIKA FUNCTION KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifundisha kuhus matumizi ya function kwenye php. Pia utajifunza jinsi ya kuandika function
picha
PHP - SOMO LA 27: AINA ZA VARIABLE KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza aina kuu 3 za variable katika PHP mabzo ni local variable, global variable na static variable.
picha
PHP - SOMO LA 26: JINSI YA KUTENGENEZA SYSTEM YA KU CHAT KW AKUTUMIA PHP

Katika somo hili utajifunza jinsi ya kutengeneza system ambayo mta atajisajili pamoja na kuchat na watumiaji wengine
picha
PHP - SOMO LA 25: JINSI YA KUKUSANYA TAARIFA KUTOKA KWENYE HTML FORM KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utajifunza jinsi ya kukusanya taarifa ambazo watu wamezijaza kwa kutumia fomu ya html. Kisha utajifunza jinsi ya kuzisoma hizo taarifa.
picha
PHP - SOMO LA 24: JINSI YA KU UPLOAD FILE KWENYE DATABASE NA KULISOMA KW AKUTUMIA PHP

Katika somo hili utajifnza jinsi ya ku upload file kwenye database. Kisha utajifunza jinsi ya kulisoma faili hilo kwa kutumia php
picha
PHP - SOMO LA 23: JINSI YA KUTUMIA CONDITION STATEMENT KWENYE DATABASE KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kuona namna ya kutuia if else kwenye data zilizopo kwenye database kwa kutumia PHP
picha
PHP - SOMO LA 22: KUTAFUTA JUMLA, WASTANI NA IDANI YA VITU KWENYE DATABASE KW AKUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda jifunza jinsi ya kuhesabu row kwenye database, kutafuta wastani wa taarifa kwenye database na kutafuta idadi yake.
picha
PHP - SOMO LA 21: JINSI YA KUTAFUTA KITU KWENYE DATABASE KWA MUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifundisha jinsi ya kutafuta taarifa maalumu kwenye database kwa kutumia PHP
picha
PHP - SOMO LA 20 : JINSI YA KUFUTA NA KU UPDATE DATA KWENYE DATABASE KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya ku update na kufuta data kwenye database kwa kutumia PHP
picha
PHP SOMO LA 19: JINSI YA KUDHIBITI MPANGILIO WA DATA BAADA YA KUZISOMA

Katika somo hili utajifunza kupangilia data wakati wa kuzisoma kwenye database kw akutumia PHP
picha
PHP - SOMO LA 18: JINSI YA KUSOMA DATA KUTOKA KWENYE DATABASE KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kusoma data kutoka kwenye database kwa kutumia PHP.
picha
PHP - SOMO LA 17: JINSI YA KUINGIZA DATA KWENYE DATABASE KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utajifunza jinsi ya kuingiza data kwenye dtabase kwa kutumia PHP.
picha
PHP - SOMO LA 16: JINSI YA KUFUTA TABALE NA DATABASE KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utajifunza jinsi ya kufuta table ya databse kwa kutumia PHP. Pia utajifunza jinsi ya kututa database yeto
picha
PHP - SOMO LA 15: JINSI YA KUTENGENEZA TABLE KWENYE DATABASE KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutumia PHP kutengeneza tabale kwenye database ya mysql .
picha
PHP - SOMO LA 14: JINSI YA KUTENGENEZA DATABASE KWA KUTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutumia PHP kutengeneza database kwenye mysql database.
picha
PHP - SOMO LA 13: JINSI YA KUUNGANISHA DATABASE NA WEBSITE

Katika somo hili utajifunza jinsi ya ku connect database, kwa kutumia php
picha
PHP - SOMO LA 12: JINSI YA KUFANYIA KAZI TAARIFA ZILIZOKUSANYWA KUTOKA KWA MTUMIAJI

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kutumia taarifa ambazo zimekusanywa kutoka kwa mtumiaji ili kuweka kutatuwa hoja mbalimbali
picha
PHP - SOMO LA 11: JINSI YA KUTUMA TARIFA ZILIZOJAZWA KWENYE FORM

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kukusanya taarifa za watumiaji kwa kutumia html form.
picha
PHP - SOMO LA 10: JINSI YA KUNDIKA CONDITION STATEMENT IF, IFELSE NA SWITCH CASE

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu condition statements if, ifelse na switch case. Hata utajifunza jnsi ya kuziandika na zinavyofanya kazi
picha
PHP - 9: JINSI YA KUANDIKA ARRAY KWENYE PHP NA KUZIFANYIA KAZI

Katika somo hili tutakwenda kujifunza kuhusu array kwenye php, na jinsi zinavyoweza kufanya kazi
picha
PHP - SOMO LA 8: JINSI YA KUANDIKA CONSTANT KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kuandika constant kwenye PHP. Pia utajifunza utofauti wake na variable
picha
PHP - SOMO LA 7: JINSI YA KAUNDIKA FUNCTION YAKWAKO

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kuandika function yako mwenyewe yaani user defined function
picha
PHP -SOMO LA 6: JINSI YA KUSOMA SAA NA TAREHE KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kusoma muda kama saa na tarehe kwa kutumia PHP
picha
PHP - SOMO LA 5: MAANA YA FUNCTION NA JINSI INAVYOTENGENEZWA KWA KTUMIA PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu function kwenye PHP na jinsi ya kuweza kuzitumia
picha
PHP - SOMO LA 4: AINA ZA DATA ZINAZOTUMIKA KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza aina za data ambazo hutumika kwenye PHP
picha
PHP - SOMO LA 3: MAANA YA VARIABLE NA INAVYOANDIKA KWENYE PHP

Katika somo hili utakwenda kujifunza kujusu PHP variable, maana yake na sheria za uandishi wa variable
picha
PHP - SOMO LA 2: SHERIA ZA UANDISHI WA CODE ZA PHP

Katika somo hili utajifunza kuhusu syntax za PHP
picha
PHP - SOMO LA 1: MAANA YA PHP NA JINSI INAVYOFANYA KAZI

Katika somo hili utakwenda kujifunza maana ya PHP na jinsi inavyofanya kazi