ALIFLELA1

picha
ALIF LELA U LELA 1

Alif lela u lela ni hadithi zilizosheheni utamu na machungu pamoja na visa vya wachawi na majinim soma sasa.
picha
ALIF LELA U LELA: UTANGULIZI

Katika nchi za China, Hindi, Uarabuni na Uajemi alikuwepo mfalme aliyefahamika na kuheshimika sana kwa uhodari wake na utawala wake mzuru.
picha
KITABU CHA HADITHI YA KIFO CHA DAMU

Kupata kitabu hiki download faili la PDF hapo chini na usome bila ya internet.
picha
KITABU CHA HADITHI YA JINI

Kupata kitabu hiki download faili la PDF hapo chini na usome bila ya internet.
picha
KITABU CHA HADITHI YA WANAWAKE WATATU

Kupata kitabu hiki download faili la PDF hapo chini na usome bila ya internet.
picha
KITABU CHA HADITHI YA CHONGO

Kupata kitabu hiki download faili la PDF hapo chini na usome bila ya internet.
picha
KITABU CHA HADITHI YA MVUVI

Kupata kitabu hiki download faili la PDF hapo chini na usome bila ya internet.
picha
HADITHI ZA SINBAD

Kupata kitabu hiki download faili la PDF hapo chini na usome bila ya internet.
picha
ALIF LELA U LELA

Download kitabu Hiki Bofya hapa Kupata mwendelezo wa hadithi hii Download App yetu.
picha
SAFARI YA SABA YA SINBAD

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAFARI YA SABA YA SINBAD Walipokusanyika siku ilofata Sinbad akawaambia kuwa kilichofanya nikavunja ahadi yangu ya kutosafiri tena ni kauli ya Sultani Nilipopunzika kwa muda wa miezi miwili nilipata habari kuwa Sultani
picha
TONGE LA MWISHO

Download kitabu Hiki Bofya hapa KWISHA KWA CHAKULA Watu waliaanza kumaliza vyakula vyao na wakaanza kufa baada ya siku kadhaa.
picha
SAFARI YA SITA YA SINBAD

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAFARI YA SITA YA SINBAD.
picha
HADITHI YA KISIWA CHA MAWE YANAYOLIA

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YAKISIWA CHA MAWE YANAYOLIA.
picha
SAFARI YA TANO YA SINBAD

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAFARI YA TANO YA SINBAD Baada ya watu kukusanyika siku ilofata sinbad akaanza kusimulia stori ya safari yake ya tano.
picha
NDOA YA SINBAD NA BINTI WA MFALME

Download kitabu Hiki Bofya hapa NDOA YA SINBAD NA BINT MFALME.
picha
HADITHI ZA ALIF LELA U LELA: HADITHI YA SAFARI SABA ZA BAHARIA SINBAD

SAFARI SABA ZA SINBADKatika nchi ya Baghdad kulikuwepo na kijana aliyejulikana kama Sinbad mbeba mizigo.
picha
BINTI WA NDOTONI

Download kitabu Hiki Bofya hapa BINTI WA NDOTONI.
picha
KISIWA CHA UOKOZE CHA PILI

Download kitabu Hiki Bofya hapa KISIWA CHA UOKOZI Nilikwenda mpaka nikakuta misitu minene na nisijuwe pa kuenda.
picha
SAFARI YA NNE YA SINBAD

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAFARI YA NNE YA SINBAD Basi ikafikia siku ya kuanza safari yangu ya nne ya kibiashara.
picha
SAFARI YA TATU YA SINBAD

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAFARI YA TATU YA SINBAD Siku ile ya pili Sinbad mbeba mizigo alivaa ngup zake safi alizonunua na kijipamba vyema na kuelekea kwenye kikao chao.
picha
KUELEKEA BONDE LA UOKOZI

Download kitabu Hiki Bofya hapa KUELEKEA BONDE LA UOKOZI Alinibeba akapaa angani sana hata sikuona ardhi.
picha
SAFARI YA PILI YA SINBAD

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAFARI YA PILI YA SINBAD Basi siku ile Sinbad mbeba mizigo aliwahi haraka sana na mapema zaidi, na akamkuta Sinbad wa baharini ameshakaa na watu wake wanamsubiri kuanza hadithi.
picha
KISIWA CHA UOKOZI

Download kitabu Hiki Bofya hapa KISIWA CHA UOKOZI Nikajisogeza vyema hata nikafika kwenye kivuli.
picha
SAFARI YA KWANZA YA SINBAD

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAFARI YA KWANZA YA SINBAD Tambua kuwa baba yangu alikuwa ni mfanya biashara mkubwa sana katika nchi ya baghdad wakati wa utawala wa sultan harun Rashid.
picha
SAFARI SABA 7 ZA SINBAD

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAFARI SABA ZA SINBAD Katika nchi ya Baghdad kulikuwepo na kijana aliyejulikana kama Sinbad mbeba mizigo.
picha
USULUHISHWAJI KWA WALODHULUMIWA

Download kitabu Hiki Bofya hapa USULUHISHAJI WA WALODHULUMIWA.
picha
HADITHI YA MFALME NA WAZIRI WAKE

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA MFALME NA WAZIRI WAKE Basi tambueni enyi rafikizangu kuwa mimi na waziri wangu huyu hatutokani na familia za kifalme wala mimi baba yangu hahusiani hata kidogo na ufalme.
picha
HADITHI YA BINT WA PILI MWIMBA MASHAIRI MWENYE MAKOVU

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA BINTI WA PILI MWIMBA MASHAIRI MWENYE MAKOVU.
picha
MALIPO YA WEMA NI WEMA

Download kitabu Hiki Bofya hapa MALIPO YA WEMA NI WEMA Basi baada ya kupita kwa muda Zubeidaha akapewa chai na chakula safi na akawekwa kwenye kiti kilicho kizuri na akaambiwa msubiri atakuja sasa hivi.
picha
MWANZO WA USALITI

Download kitabu Hiki Bofya hapa USALITI UNANZA HAPA Baada ya kukaa pale siku moja nahodha akaamrisha chombo kiondoke pale na kurudi nyumbani.
picha
HADITHI YA MJI ULOGEUZWA MAWE

Download kitabu Hiki Bofya hapa HDITHI YA MJI ULOGEUZWA MAWE.
picha
HADITHI YA BINTI WA KWANZA NA MBWA

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA BINTI WA KWANZA NA MBWA.
picha
KUTOKA NYANI MPAKA KUWA CHONGO

Download kitabu Hiki Bofya hapa KUTOKA NYANI MPAKA KUWA CHONGO.
picha
KUTOKA KWENYE KISIMA MPAKA KUWA MFALME

Download kitabu Hiki Bofya hapa KUTOKA KWENYE KISIMA MPAKA KUWA MFALME.
picha
HADITHI YA KHALID MWENYE KUNEEMESHWA NA JALID

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA KHALIDI MWENYE KUNEEMESHWA NA JALID.
picha
WANYAMA AMBAO HUTOLEWA ZAKA

(ii) Wanyama wafugwao kwa ajili ya chakula Wanyama wafugwao wanaotolewa Zakat ni ngamia, ngo’ombe, mbuzi na kondoo.
picha
NDOTO YA MGONJWA MTOTO WA MFALME

Download kitabu Hiki Bofya hapa NDOTO YA MGONJWA BINTI WA MFALME.
picha
HADITHI YA BINTI MWENYE KUFICHWA MTOTO WA MFALME

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA BINTI MWENYEKUFICHWA, MTOTO WA MFALME.
picha
HADITHI YA CHONGO WA TATU MTOTO WA MFALME

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA CHONGO WA TATU MTOTO WA MFALME Mimi ni mtoto wa mfalme kama nilivyotangulia kusema na ni mtoto wa kipekee kwa baba na mama.
picha
SAFARI YA MAJIBU JUU YA MASWALI MAWILI

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAFARI YA MAJIBU JUU YA MASWALI MAWILI.
picha
HADITHI YA MWEN YEKUTABIRIWA MTOTO WA TAJIRI

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITI YA MWENYE KUTABIRIWA MTOTO WA TAJIRI Kwanza tambua ewe ndugu yangu kuwa mimi ni mtoto wa tajiri mkubwa sana katika nchi yetu hii.
picha
HADITHI YA CHONGO WA PILI MTOTO WA MFALME

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA CHONGO WA PILI MTOTO WA MFALME.
picha
HADITHI YA CHONGO WA KWANZA MTOTO WA MFALME

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA CHONGO WA KWANZA MTOTO WA MFALME kwanza utambue mimi ni mtoto wa mfalme na ni wa kipekee katika uzawa.
picha
HADITHI YA KINYOZI MSIRI WA MFALME

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA KINYOZI MSIRI WA MFALME.
picha
HADITHI YA CHONGO WATATU NA WANAWAKE WA BAGHADAD

Download kitabu Hiki Bofya hapa HATITHI YA CHONGO WATATU WATOTO WA WAFALME NA WANAWAKE WA BAGHDAD Hapo zamani katika nchi ya Baghdad kulikuwepo na mbeba mizigo maarufu sana.
picha
HADITHI YA SAMAKI WA RANGI NNE

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA SAMAKI WA RANGI NNE.
picha
SAMAKI WA AJABU

Download kitabu Hiki Bofya hapa SAMAKI WA AJABU Walikwenda upane wa magharibu na mji wakauacha upande wa kusini.
picha
HADITHI YA WAZIRI ALIYE ADHIBIWA

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA WAZIRI ALIYEADHIBIWA.
picha
HADITHI YA MKE NA KASUKU

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA MKE NA KASUKU.
picha
HADITHI YA TABIBU NA MFALME

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA TABIBU WA MFALME Katika nchi ya Zouman iliyopo maeneo ya uajemi alikuwepo mfalme mkubwa sana.
picha
HADITHI YA MVUVI NA JINI

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA MVUVI NA JINI Hapao zamani kulikuwepo na mvuvi aliyekuwa masikini wenye watoto watatu na mke mmoja.
picha
HADITHI YA MZEE WA TATU NA MBWA

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA MZEE WA TATU NA MBWA WAKE MWEKUNDU Kama nilivyotangulia kusema , huyu ni mkewangu wa ndoa tulioishi pamoja kwa muda wa miaka zaidi ya kuni na tano sasa.
picha
HADITHI YA MZEE WA PILI NA MBWA

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA MZEE WA PILI NA MBWA WAWILI WEUSI.
picha
JINI NA MFANYABIASHARA

Download kitabu Hiki Bofya hapa HADITHI YA JINI NA MFANYA BIASHARA.
picha
ALIF LELA U LELA

"use strict";/* * Copyright 2019 gRPC authors.
picha
MFUGAJI NA MKEWE

Download kitabu Hiki Bofya hapa KISA CHA MFUGAJI NA MKEWE.
picha
KIAPO CHA SULTANI

Download kitabu Hiki Bofya hapa KIAPO CHA SULTANI.
picha
ALIF LELA U LELA: UTANGULIZI

ALIF LELA U LELA.
picha
SAFARI YA SABA YA SINBAD

Posti hii inakwenda kukuletea muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
KWISHA KWA CHAKULA

Posti hii inakwenda kukuletea muendelezo wa safari za Sinbad
picha
SAFARI YA SITA YA SINBAD

Posti hii inakwenda kukuletea muendelezo wa safari za Sinbad
picha
HADITHI YA KISIWA CHA MAWE YANAYOLIA

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
SAFARI YA TANO YA SINBAD

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
NDANI YA PANGO LA MAKABURI

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
NDOA YA SINBAD NA BINTI MFALME

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
BINTI WA NDOTONI

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
KISIWA CHA UOKOZI

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa hadithi za safari saba za Sinbad
picha
SAFARI YA NNE YA SINBAD

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
SAFARI YA TATU YA SINBAD

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
KUELEKEA BONDE LA UOKOZI

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
SAFARI YA PILI YA SINBAD

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
KISIWA CHA UOKOZI

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
SAFARI YA KWANZA YA SINBAD

Posti hii inakwenda kukupa muendelezo wa safari saba za Sinbad
picha
SAFARI SABA ZA SINBAD

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za safari saba za Sinbad
picha
USULUHISHAJI WA WALIO DHURUMIWA

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA MFALME NA WAZIRI WAKE

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA BINTI WA PILI MWIMBA MASHAIRI MWENYE MAKOVU

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
MALIPO YA WEMA NI WEMA

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
USALITI UNAANZA HAPA

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA MJI ULIOGEUZWA MAWE

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA BINTI WA KWANZA NA MBWA

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
KUTOKANA NYANI MPAKA KUWA CHONGO

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
KUTOKANA KWENYE KISIMA MPAKA KUWA MFALME

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA KHALID MWENYE KUNEEMESHWA NA JALID

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
NDOTO YA MGONJWA, BINTI MFALME

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA BINTI MWENYE KUFICHWA MTOTO WA MFALME

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA CHONGO WA TATU MTOTO WA MFALME

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
SAFARI YA MAJIBU JUU YA MASWALI MAWILI

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA MWENYE KUTABIRIWA MTOTO WA TAJIRI

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA CHONGO WA PILI MTOTO WA MFALME

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
HADITHI YA CHONGO WA KWANZA MTOTO WA MFALME

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela
picha
KUINGIA KWA WAGENI

Posti hii inakwenda kukuletea hadithi za alifu lela ulela