DART somo la 9: for loop na for in loop kwenye dart, kazi zake na jinsi ya kuadika


imageKatika somo hli utakwend akujifunza kuhusu loop kwenye Dart. Loop zimegawanyika katika makundi mnne ambayo ni for loop, while loop, for in loop na do while loop.For loop

Hii ni moja katika njia ya kurun code mara nyingi zaidi kulingana na masharti husika. For loop hutumika kama unaelewa ni mara ngapi code zako zinatakiwa ku run. Tuchukulie mfano tunataka kutengeneza tebo ya 7. Hapa code zetu zita run mara 12.

 

Jinsi ya kuandika for loop

For (initialization ; condition; increment/decrement){

Code

}

Kama unavyoona hapo kwanza utaanza na keyword for ikifuatiwa na mabano ambayo ndani yake utaanza na initial huu  ni mwnzo ambapo program yako inatakiwa kuanza ku run.. 

Baada ya initialization itafuata kuweka condition yaabu sharti ambalo code zako zitaliangalia. Utatenganisha initialization na condition kwa kutumia alama hii ( ; ). Kisha itafuata increment  au  decrement. Operator. Kisha utaweka mabano {} ambayo ndani yake ndipo utaweka hizo code zitakazofanya kazi.

 

void main() {

 print('TEBO YA 7');

 for (int x = 1; x <=12; x++){

   print(7*x);

 }

}

Kuna namna zaidi tunaweza kuboresha code zetu. Ni kwa kutumia ${} hii hutumika kuweza kutumia interpolation (rejea string interpolation kwenye somo la type of data).

void main() {

 print('TEBO YA 7');

 for (int x = 1; x <=12; x++){

   print('${x}*7 =${x*7}');

 }

}

 

For in loop

Hii hutumika kwenye list, object au map. Tofauti na for loop ambayo inawekewa condition. Hii yenyewe inafanya kinachotakiw akwenye list husika.

Kanuni ya kuandika for in loop

 

for (var in expression) {  

    code 

}  

Kama unavyoona hapo kwanza utaanza na keyword for ilifuatiwa na mabano () ndani yake utaanza na intializationa kama tulivyoona hapo mwanzo kisha itafuatiwa na keyword in  baadaye utaweka hiyo data yako.

void main() {

 print('TEBO YA 7');

 var tebo = [7,14,21,28,35,42,49,56,63,70,77,84];

 for(var x in tebo){

   print(x);

 }

}

 

 

Sio tu ku print hiyo list bali pia tunaweza kuifanyia mahesabu kama tulivyofanya kwenye for loop. 

void main() {

 print('TEBO YA 7');

 var tebo = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];

 for(var x in tebo){

   print(x *7);

 }

}

void main() {

 print('TEBO YA 7');

 var tebo = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];

 for(var x in tebo){

   print('${x} *7= x*7');

 }

}


 

Mwisho:

Unaweza kufanyia kazi aina nyigine za data, ama kutengeneza mifano zaidi na zaidi. Somo linalofuata tutakwenda kujifunza kuhusu while loop.

 Je! umeipenda hii post?
Ndio            Hapana            Save post

Imeandikwa na Rajabu Terehe 2023-11-21 Download PDF Share on facebook WhatsApp

RELATED POSTS

picha

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu operator kwenye Dart, kazi
picha

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu kazi za dart language.
picha

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu break na continue kwenye
picha

Katika somo hili utajifunza kuhusu dart library. Pia tutakwend aktengeneza
picha

Katika somo hili tutakwenda kuzungumzia kuhusu parameter kwenye Dart function.
picha

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu set data type pamoja
picha

Katika somo hili tutakwenda kuingia ndani zaidi kwenye somo la
picha

Katika somo hili utakwenda kujfunza kuhusu String method zinazotumika kwenye
picha

Katika somo hili tutakwenda kujifunz ajinsi ya kutumia library ya
picha

Jinsi ya kuchukuwa user input kwenye Dart kwa ajili ya
picha

Katika somo hili utakwenda kujifunza jinsi ya kusoma na kuandika
picha

Katika somo hili utakwenda kujifunza method yhinginge zinazofanya kazi kwenye
picha

Katika somo hili tutakwenda kujifunza kuhusu method ambazo hutumika kwenye
picha

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu switch case na jinsi
picha

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu function kwenye dart, jisni
picha

Katika somo hili utakwenda kujifunza kuhusu namna ambavyo program inaweza