1,2. Yamekushughulisheni mkaacha kutimiza yaliyo waajibu na ya ut'iifu kule kujitapa kwenu kwa wana na wafwasi, na kujifakhiri kwa mali, na hisabu, na nasaba, mpaka yakusibuni mauti!

 

3. Hakika mtakuja jua matokeo ya upumbavu wenu na mapuuza yenu.

 

4. Na hakika bila ya shaka mtakuja jua natija ya hayo!

 

5. Ama kwa hakika lau mngeli jua kwa yakini uovu wa mwisho wenu bila ya shaka mngeli ogopa huko kushindania kurindika mali, na mngeli jitengenezea Akhera yenu.

 

6. Nakuapieni na nakutilieni mkazo, enyi watu, kwamba hakika nyinyi mtakuja ushuhudia Moto unao waka.

 

7. Kisha ninaapa na natilia mkazo kwamba mtauona wazi na kwa yakini.

 

8. Tena naapa na natilia mkazo kwamba hakika nyinyi mtahisabiwa kwa neema mlizo deka nazo na mkazistarehea.