Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili

94.Surat Ash-Sharh


image
KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 0

image
1. 1. Hatukukunjulia kifua chako?
1

image
2. Na tukakuondolea mzigo wako,
2

image
3. Ulio vunja mgongo wako?
3

image
4. Na tukakunyanyulia utajo wako?
4

image
5. Basi kwa hakika pamoja na uzito upo wepesi,
5

image
6. Hakika pamoja na uzito upo wepesi.
6

image
7. Na ukipata faragha, fanya juhudi.
7

image
8. Na Mola wako Mlezi ndio mshughulikie.
8


Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
Copyright � 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani