Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili

114.Surat An-Naas


image
KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 0

image
1. Sema: Ninajikinga kwa Mola Mlezi wa wanaadamu,
1

image
2. Mfalme wa wanaadamu,
2

image
3. Mungu wa wanaadamu,
3

image
4. Na shari ya wasiwasi wa Shetani, Khannas,
4

image
5. Anaye tia wasiwasi katika vifua vya watu,
5

image
6. Kutokana na majini na wanaadamu.
6


Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
Copyright � 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani