Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili

97.Surat Al-Qadr


image
KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 0

image
1. Hakika Sisi tumeiteremsha Qur'ani katika Laylatul Qadri, Usiku wa Cheo Kitukufu.
1

image
2. Na nini kitacho kujuulisha nini Laylatul Qadri?
2

image
3. Laylatul Qadri ni bora kuliko miezi elfu.
3

image
4. Huteremka Malaika na Roho katika usiku huo kwa idhini ya Mola wao Mlezi kwa kila jambo.
4

image
5. Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri.
5


Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
Copyright � 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani