Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili

107.Surat Al-Maau'n


image
KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 0

image
1. Je! Umemwona anaye kadhibisha Malipo?
1

image
2. Huyo ndiye anaye msukuma yatima,
2

image
3. Wala hahimizi kumlisha masikini.
3

image
4. Basi, ole wao wanao sali,
4

image
5. Ambao wanapuuza Sala zao;
5

image
6. Ambao wanajionyesha,
6

image
7. Nao huku wanazuia msaada.
7


Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
Copyright � 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani