Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili

108.Surat al-Kawthar


image
KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU
0

image
1. Hakika tumekupa kheri nyingi.
1

image
2. Basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako Mlezi.
2

image
3. Hakika anaye kuchukia ndiye aliye mpungufu.
3


Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
Copyright � 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani