Tarjuma ya Quran Tukufu kwa kiswahili

109.Surat Al-Kaafirun


image
KWA JINA LA MWENYEEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU 0

image
1. Sema: Enyi makafiri!
1

image
2. Siabudu mnacho kiabudu;
2

image
3. Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu.
3

image
4. Wala sitaabudu mnacho abudu.
4

image
5. Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu.
5

image
6. Nyinyi mna dini yenu, nami nina Dini yangu.
6


Imetarjumiwa na Sheikh Ali Muhsin Al-Barwani
Ikiwa una ushauri au maoni juu ya tarjuma hii, andika kwa anwani hii qurani-tukufu@geocities.com 
Copyright � 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani