1. MAANA YA HIJA NA UMRA
2. UMUHIMU NA NAFASI YA HIJA KWENYE UISLAMU
3. WANAOWAJIBIKA KUHIJI
4. MWENENDO WA WENYE KUNUIA HIJJA AU UMRAH
5. VITUO VYA KUNUIA HIJJA AU UMRAH
6. YALIYOHARAMISHWA KWA MWENYEKUWA KATIKA IHRAM
7. AINA ZA HIJJAH
8. MATENDO YA HIJA NA UMRAH
9. MATENDO YANAYOBATILISHA HIJA
10. UMUHIMU WA SIKU YA IDDIL-HAJI NA SUNNAH YA KUCHINJA