SURA YA KWANZA

Unashuka juu ya mti kisha unaelekea moto ulipo. Unajaribu kukoleza moto zaidi na kuongeza miti ya moshi. Unaanza kutoa miiba ya nyuki mgongoni na kichwani. Baadhi ya sehemu za mwili wako tayari zimeanza kuvimba. Umeshapata nguvu baada ya mapumziko.

Unachukuwa mwenge mkubwa wa moto na unakwea mti, unaendelea kuchoma. nyuki kadhaa wanafanikiwa kukuuma, lakini unavumilia. Hatimaye unafanikiwa kutoka na malala matatu yalojaa asali. Unajisemea sasa njaa utakwenda kwisha. Unashuka na kuuendea moto wako, unaonja unakundua ni asalinzito sana na iliyo bora.

kula asali     Kuwa makini