1. NASABA YA MTUME (S.A.W)
2. FAMILIA YA MTUME (S.A.W)
3. KUCHIMBWA UPYA KWA KISIMA CHA ZAMAZAM
4. KUANGAMIZWA KWA JESHI LA TEMBO
5. KUZALIWA KWA MTUME (S.A.W)
6. KULELEWA KWA MTUME (S.A.W) NA BI HALIMA
7. KUPASULIWA KWA KIFUA CHA MTUME (S.A.W)
8. KULELEWA NA MAMA YAKE
9. KULELEWA NA BABU YAKE
10. KULELEWA NA BABA YAKE MDOGO
11. KUKUTANA NA BAHIRA (MTAWA)
12. VITA VYA AL-FIJAR
13. MKATABA NA KIAPO CHA AL-FUDHOUL
14. KAZI ALIZOKUWA AKIZIFANYA MTUME S.A.W KABLA YA UTUME
15. MTUME S.A.W KUMUOA BI KHADIJA
16. MJADALA JUU YA NDOA YA MTUME S.A.W NA BI KHADIJA
17. HISTORIA FUPI YA BI KHADIJA
18. KUJENGWA UPYA KWA AL-KA'ABAH
19. MAISHA YA MTUME S.A.W KABLA YA UTUME
20 KIKAO CHA KUMFUKUZA MUHAMMAD KUKALIZA NA IBLIS AHUDHURIA