news: Jiunge Maktaba

Uwanja wa game:
imageimage Siri Sirini
Gerezani
Mauaji
Na wenzio
Chumba cha giza
Bafu la kuogea
Busara za Mfalme
Gari gani?
Kifo cha Utata
Toka kitambo
Ya zamani
Nani ana kosa?
Manywele
Mwenye miguu 9
Nani atarithi?
Ni Mkoa gani
Mpira wangu
Mti Mtu
Mvua kali
Ngazi ndefu
Ngozi yangu
Punda mjinga
Sarafu isiyo zama
Ni jambo gani?
Je! utaweza kutoka salama?
Utaliweza wapi tunda?