1. MAANA YA AFYA
2. NYANJA SITA ZA AFYA
3, YANAYOATHIRI AFYA: 1. VYAKULA
4. YANAYOATHIRI AFYA: 2. MAZINGIRA
5. YANAYOATHIRI AFYA: 3. SHUGHULI ZA KILA SIKU
6. YANAYOATHIRI AFYA: 4. TABIA
7. YANAYOATHIRI AFYA: 5. VIZAZI (kurithi)
8. TAHADHARI KEWNYE VYAKULA
9. TAHADHARI KWENYE MAZINGIRA
10. TAHADHARI KWENYE SHUGHULI ZETU NA TABIA ZETU
11. AFYA NA LISHE
12. VYAKULA VYA PROTINI, FATI NA WANGA
13. VYAKULA VYA MADINI
14. VYAKULA VYA VITAMINI
15. MAJI NA VYAKULA VYA KAMBAKAMBA
16. UPUNGUFU WA VYAKULA VYA MADINI
17. UPUNGUFU WA VITAMINI NA MAJI
18. UPUNGUFU WA PROTINI NA FATI
19. AFYA NA MAGONJWA
20.MAWAKALA WA MARADHI (pathogens)
21. NJIA AMBAZO MARADHI HUAMBUKIZWA
22. NAMNA AMBAZO MWILI HUPAMBANA NA MARADHI
23. BAADHI YA MARADHI YANAYOSABABISHWA NA HALI ZA MAISHA
24. MAGONJWA YA MOYO
25. MARADHI YA SARATANI
26. UGONJWA KISUKARI
27. UGONJWA WA UTI
28. UGONJWA WA VIDONDA VYA TUMBO
29. UGONJWA WA MAFUA 30. AFYA JIKONI
31. AFYA YA UZAZI